13-årige Daniel Simonsen havde det store smil fremme, da han modtog legatet fra Lis Hævdholm. Foto: Poul Danborg.

Onsdag den 30. marts, på Hans Christian Carstensens fødselsdag, blev de første legatportioner fra arven efter H.C. Carstensen uddelt på DBTU’s sekretariat i Idrættens Hus i Brøndby.

Udvalgets formand Lis Hævdholm stod for overrækkelsen. Hun fortalte indledningsvis kort om personen H.C. Carstensen og uddelte derefter legaterne. De legatmodtagere der boede nærmest Brøndby var mødt op for at modtage deres legater. Således var Thor B. Christensen, Daniel Simonsen og Martin Buch Andersen samt Nikolaj Brandenborg og Marielle Nielsen Hansen repræsenterede BTK 61 til stede.

 

På et møde lørdag den 19. marts i forbindelse med senior DM i Odense havde udvalget gennemgået de i alt 22 ansøgninger. De kom frem til at uddele i alt 61.100 kr. i den første legatdonation.

Rasmus K. Mikkelsen, Martin Buch Andersen, Thor B. Christensen, Louise Andersen, Sally Maribo Nielsen, Thea Amalie Nielsen og Xenia Rindom modtog hver 3.000,- kr. til deltagelse i et internationalt stævne.

Line Tækker Tarbensen, Cristian David Hold og Daniel Simonsen modtog hver 10.000,- kr. til deltagelse i internationale aktiviteter samt for Lines vedkommende en sommerlejr i Stockholm.

HEP, Ringe modtog 1.100,- kr. til en træningsaktivitet for klubbens talenter. HEP, Ringe havde skrevet en humoristisk ansøgning og håbede bl.a. på at blive tilgodeset, fordi H.C. Carstensen er født i Ringe og ved et ungdoms DM i Ringe tidligere havde doneret 1.000 kr. til udvikling.

Nikolaj Brandenborg v/ BTK 61 modtog 4.000,- kr. til deltagelse i stævner og sommerlejre og BTK 61 modtog 5.000,- kr. til pigeprojekt – ekstra træning og sociale aktiviteter for pigegruppen.

Marielle Nielsen Hansen (tv.) modtog legatet på vegne af BTK 61.


Hans Christian Carstensen.

Formålet med legatet er at uddele støtte til unge aktive spillere inden for DBTU, der som følge af deres sport har store udgifter, eller gives til hjælp til dækning af deres deltagelse i aktiviteter. 
Legatet kan søges af spillere, klubber, lokalunioner og DBTU. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for, hvilke aktiviteter legatet er tiltænkt at skulle anvendes til, samt et budget for aktiviteterne.

Hans Christian Carstensen var i Roskilde bedre kendt som Chris. Han dedikerede sit liv til idrætten og brugte det meste af sin fritid til glæde for sportsglade børn og unge. Både personligt og gennem utrættelige indsamlinger og opkrævninger til støtteforeninger og aktivitetsfonde har Chris bidraget økonomisk både til enkelte spillere, til Roskilde Bordtennis og til DBTU. Chris var medstifter af BTK 61 i Roskilde, og den nuværende formand Johanne Tschernja husker også Hans Chr. Carstensen for at have været en stor mental støtte for mange unge og deres familier, når der var udfordringer i livet.

Carstensens Legatudvalg klik her

Forfatter: Carsten Egeholt
Kontaktperson tlf.: 43 26 21 12
Kontaktperson e-mail: peter.busck@dbtu.dk