Det Praktiske

DEADLINE FOR KLUBTILMELDING 1. APRIL

SkoleBordtennisugerne kommer i 2017 til at løbe af stablen i uge 44 og 45.

Kortfattet er strukturen som følger:

 • Klubben kontakter DBTU (jeppe.damsgaard@dbtu.dk eller 23 46 21 17) med dato, tidspunkt, adresse, kontaktperson(+oplysninger) og deltagerbegrænsning på alle de events i påtænker at afholde i uge 44 og 45.
 • DBTU formidler alle events til Aktiv Året Rundt (AÅR)
 • AÅR lægger alle events på deres hjemmeside www.aktivaaretrundt.dk, hvor skolerne melder sig til.
  • Se her for eksempel.
 • Herefter kan klubben få at vide, hvor mange tilmeldinger der er på deres event, ved at kontakte DBTUs udviklingskonsulent.

Klubeventen vil vare ca. to timer og foregå i skoletiden dvs. i tidsrummet 9-14 i hverdagene, eller efter aftale med tilmeldte klasser. Der er derfor mulighed for at afholde flere events samme dag. Der vil naturligvis være udfordringer ift. at skaffe frivillige til at køre træningseventen, men der findes forskellige løsninger, f.eks. et samarbejde mellem flere lokale klubber.

Det er op til den enkelte klub at vurdere kapaciteten pr. event. Deltagerbegrænsningen vil fremgå, når skolerne tilmelder sig eventen på AÅRs hjemmeside. Klubben vil altså aldrig komme til at stå med flere børn end, hvad der er meldt ud som max kapacitet.

Det er vigtigt at understrege, at deltagerne står i kø for at få lov til at komme ud til jer i klubberne. AÅR dækker 90% af alle landets skoler og med et enkelt ”klik”, får 20.000 lærere en mail om, at jeres klub tilbyder bordtennisaktivitet.

Der er mange at fordele ved samarbejdet

Aktiv Året Rundt giver:

 • MEGET stor kontaktflade til idrætslærere landet over
 • Det administrative ift. oprettelse og tilmeldinger til events, på deres hjemmeside www.aktivaaretrundt.dk
 • Gratis markedsføring ifm. events i klubberne
 • Gratis bat til uddeling til skoleeleverne, der kommer til events i klubberne
 • Producerer og designer undervisningsmateriale til idrætslærerne til brug i deres undervisning

DBTU står for:

 • Udviklingen af en fleksibel skabelon til en event, som klubberne kan tage til sig og arbejde ud fra
 • Løbende sparring med klubberne omkring afholdelsen af skoleevents
 • Undervisningsmateriale til idrætsundervisningen

Det eneste klubben skal, er at:

 • Stille faciliteter til rådighed
 • Afholde events af en-to timer, med fokus på læring gennem leg (ligesom det nuværende udviklingsprojekt ”Det’Batter" www.dbtu.dk/detbatter)
  • Evt. afrundet af en ”konkurrenceleg” f.eks. kongebord
 • Uddele gratis bordtennisbat til skoleeleverne (hvilket giver et godt image af og nemmere adgang til den lokale bordtennisklub)
 • Udføre deres rekrutteringsarbejde mens de har muligheden (uddeling af talentkort og klubfoldere med træningstid og sted, samt kontaktinfo).

Skoleklassen:

 • Transporterer sig selv til og fra klubbens faciliteter
 • Skolelærerne deltager ved eventen og hjælper til, hvor der er behov
 • Leverer en skare af mulige nye ungdomsmedlemmer, som kommer for at opleve, hvor sjov bordtennistræning kan være.