Kontrakter

Erklæring om brug af hjemmeside (pdf)
Standard kontrakt, der forebygger problemer i forhold til ophavsrettigheder i forbindelse med foreningens hjemmeside.

Vedtægter (pdf)
Standardvedtægter. En god start for nye foreninger.

Seneste versioner af nedenstående materialer findes på Danmarks Idræts Forbunds hjemmeside  her

•Foreningsvedtægter (se under foreningens vedtægter)
  Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægt.

•Standardkontrakt for lønnede trænere/ledere (se under ansættelser)

•Standardkontrakt for ulønnede trænere/ledere (se under ansættelser)

•Vejledning til kontrakter for lønnede/ulønnede trænere/ledere (se under ansættelser)

Seneste version af standardkontrakt for sponsoraftaler kan du se her 

Download Acrobat Reader