Det Praktiske

”Rundt om Bordtennis” kommer til at løbe af stablen i ugerne 46 og 47.

Kortfattet er strukturen som følger:

 • Klubben kontakter DBTU (jeppe.damsgaard@dbtu.dk eller 23 46 21 17) med dato, tidspunkt, adresse, kontaktperson(+oplysninger) og deltagerbegrænsning på alle de events i påtænker at afholde i uge 46 og 47.
 • DBTU formidler alle events til Aktiv Året Rundt (AÅR)
 • AÅR lægger alle events på deres hjemmeside www.aktivaaretrundt.dk, hvor skolerne melder sig til.
 • Herefter kan klubben få at vide, hvor mange tilmeldinger der er på deres event, ved at kontakte DBTUs udviklingskonsulent.

Da lærerne allerede nu sidder og planlægger næste års forløb, skal vi ikke vente for længe med at få nogle ”Rundt om Bordtennis”-events i kalenderen.

Klubeventen vil vare ca. to timer og foregå i skoletiden dvs. i tidsrummet 9-14 i hverdagene. Dette giver også klubben mulighed for at afholde to events i løbet af en dag (9-11 og 12-14). Der vil naturligvis være udfordringer ift. at skaffe frivillige til at køre træningseventen, men der findes forskellige løsninger, f.eks. et samarbejde mellem flere lokale klubber.

Deltagerantallet vil være begrænset til 4 gange det antal bordtennisborde der er til rådighed i klubbens lokaler. Grunden til at vi sætter så højt et antal deltagere er på baggrund af AÅRs erfaringer. Der er MEGET stor efterspørgsel på skolerne efter idrætsevents til deres klasser. Dette skal dog ikke imødekommes på bekostning af kvaliteten af træningseventen.

Deltagerbegrænsningen vil fremgå, når skolerne tilmelder sig eventen på AÅRs hjemmeside. Klubben vil altså aldrig komme til at stå med for mange børn ift. borde.

Det er vigtigt at understrege, at deltagerne står i kø for at få lov til at komme ud til jer i klubberne. AÅR dækker mere end 80% af alle landets skoler og med et enkelt ”klik”, får 17500 lærere en mail om, at jeres klub tilbyder bordtennisaktivitet.

Der er mange at fordele ved samarbejdet

Aktiv Året Rundt giver:

 • MEGET stor kontaktflade til idrætslærere landet over
 • Det administrative ift. oprettelse og tilmeldinger til events, på deres hjemmeside www.aktivaaretrundt.dk
 • Gratis markedsføring, samt frugt og drikke ifm. events i klubberne
 • 1000 bat til gratis uddeling til skoleeleverne, der kommer til events i klubberne
 • Producerer og designer undervisningsmateriale til idrætslærerne til brug i deres undervisning

DBTU står for:

 • Udviklingen af en fleksibel skabelon til en event, som klubberne kan tage til sig og arbejde ud fra.
 • Løbende sparring med klubberne omkring afholdelsen af skoleevents
 • Undervisningsmateriale til idrætsundervisningen

Det eneste klubben skal, er at:

 • Stiller faciliteter til rådighed
 • Afholde to-timers events med fokus på læring gennem leg (ligesom det nuværende udviklingsprojekt ”Det’Batter" www.dbtu.dk/detbatter)
  • Evt. afrundet af en ”konkurrenceleg” f.eks. kongebord
 • Indkøbe frugt og drikke, hvorefter der afregnes med AÅR gennem DBTU
 • Uddele gratis bordtennisbat til skoleeleverne (hvilket giver et godt image af og nemmere adgang til den lokale bordtennisklub)
 • Udføre deres rekrutteringspropaganda mens de har muligheden (uddeling af talentkort og klubfoldere med træningstid og sted, samt kontaktinfo).

Skoleklassen:

 • Transporterer sig selv til og fra klubbens faciliteter
 • Skolelærerne deltager ved eventen og hjælper til, hvor der er behov
 • Leverer en skare af mulige nye ungdomsmedlemmer, som kommer for at opleve, hvor sjov bordtennistræning kan være.